Congres 'Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?'

Op donderdag 19 mei 2022 vond het congres rondom het zakboek 'Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?' plaats. In het Museum Beeld en Geluid in Den Haag gingen de hieronder genoemde experts met elkaar in gesprek.

Dit congres stond onder leiding van dagvoorzitter Ferry Mingelen. Hij was als parlementair journalist aanwezig bij de eerste persconferentie van minister-president Piet de Jong.

Dit congres werd vertolkt in de Nederlandse Gebarentaal.

Congres terugkijken
De opname van het congres is beschikbaar als gratis bonusmateriaal. Klik hier om de opname van het volledige congres terug te kijken.

Podcast van het congres

Intro - Ferry Mingelen over het congres 'Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?'

Luister hier

Ferry Mingelen is voormalig parlementair verslaggever en tv-presentator van de NOS. Hij werkte onder andere voor Den Haag Vandaag, NOVA, Nieuwsuur en gaf politiek commentaar bij Pauw & Witteman. Naast zijn indrukwekkende carrière was Ferry Mingelen als parlementair journalist aanwezig bij de eerste persconferentie van minister-president Piet de Jong op vrijdag 16 januari 1970.

Tijdens het congres ‘Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?’ werd het gelijknamige zakboek gelanceerd. Ferry Mingelen was de dagvoorzitter tijdens dit congres waar hij verschillende experts en ervaringsdeskundigen heeft geïnterviewd. In deze bijzondere podcast reeks hoor je de keynotes en interviews van dit congres terug.

Podcast 1 - Keynote Wouter Jong over 'Wat is een persconferentie en waar komt het vandaan?'

Luister hier

Wouter is zelfstandig adviseur crisisbeheersing en rampenbestrijding. Op dit  moment werkt hij als onderzoeker mee aan het COVID-19 rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit Leiden waar hij de vakken Crisis Communication en Learning & Accountability geeft binnen de master Crisis and Security Management. Hiervoor werkte Wouter jarenlang bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters waar hij burgemeesters ondersteunde in tijden van crisis.

Tijdens het congres ‘Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?’ werd het gelijknamige zakboek gelanceerd waar Wouter aan bij heeft gedragen. Als spreker op het congres praatte hij het publiek bij over onder andere de herkomst van persconferenties en de verschillende vormen van persconferenties.

Podcast 2 - Interview met Stichting Lezen en Schrijven over 'De 'vergeten' doelgroep: Laaggeletterden.'

Luister hier

Hans Esbach is ervaringsdeskundige taalachterstand. Als kind verhuisde het gezin waarin Hans opgroeide vaak. Daardoor ging hij naar verschillende scholen. Onder meer daardoor liep hij een taalachterstand op. Tegenwoordig helpt hij bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties om hun dienstverlening toegankelijker en hun communicatie eenvoudiger te maken. Ook wil hij met zijn verhaal andere mensen inspireren die moeite hebben met lezen en schrijven.

Geke is directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven. De stichting zet zich in voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat zijn er in Nederland zo’n 2,5 miljoen en dit aantal groeit nog steeds. Voordat Van Velzen naar Stichting Lezen en Schrijven kwam, werkte zij in New York als senior adviseur op het terrein van hoger onderwijs. Daarvoor was zij secretaris van de Hogeschool van Amsterdam en van Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte zij in de politiek en in de consultancy voor de publieke sector.

Tijdens het congres ‘Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?’ werd het gelijknamige zakboek gelanceerd waar Stichting Lezen en Schrijven aan heeft meegewerkt. Als sprekers op het congres werden Geke en Hans geïnterviewd door oud parlementair verslaggever van de NOS Ferry Mingelen. In deze podcast hoor je het interview waarin zij vragen beantwoorden als: wat het betekent om laaggeletterd te zijn en wat je als organisatie kunt doen om laaggeletterden in je communicatie te bereiken zodat zij zich geen vergeten doelgroep meer voelen.

Podcast 3 - Keynote Henrik de Groot over 'In een crisis sneuvelt als eerste de vorm.'

Luister hier

Henrik de Groot was chef Kabinet burgemeester Den Haag en chef Protocol van de minister van BZK. In de laatste functie organiseerde hij de herdenkingsbijeenkomsten van de vuurwerkramp in Enschede (2000) en half jaar later die van de brand in Volendam. Zijn handboek Protocol verscheen in 2001 en is het Nederlandse standaardwerk op het terrein van de organisatie van officiële en formele ontvangsten en bijeenkomsten. Henrik is als gastdocent verbonden aan onder andere Clingendael Academy, Bestuursacademie Nederland en de EU-Academy voor Disastermanagement.

Tijdens het congres ‘Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?’ werd het gelijknamige zakboek gelanceerd waar Henrik aan mee heeft gewerkt. Als spreker op het congres nam hij de aanwezigen mee in het de onjuiste aanname dat een protocol alleen praktisch is wanneer de koning of koningin op bezoek komt en waarom een draaiboek hebben en volgen juist tijdens een ramp of crisis belangrijk is.

Podcast 4 - Hans Faber en Hans Bleijerveld over 'Communicatie met en niet over getroffenen en nabestaanden.'

Luister hier

Hans Bleijerveld geeft als directeur bij Monuta leiding aan het Team Bijzondere Uitvaarten. Dit team is speciaal opgeleid om in bijzondere situaties efficiënt en professioneel te kunnen handelen. Het team werd o.a. ingezet bij de MH17, diverse gezinsdrama’s en de uitvaarten van Burgemeester Van der Laan en Peter R. de Vries. Naast het verzorgen van uitvaarten richt het team zich ook op de organisatie van (nationale) herdenkingen, stille tochten, informatiebijeenkomsten, opvang van nabestaanden en persconferenties.

Hans Faber is de oprichter van en media-adviseur bij Namens de Familie. Namens de Familie is de hulporganisatie die slachtoffers en nabestaanden ondersteunt in de omgang met media. Hans was journalist voor onder meer de Volkskrant en Het Financiële Dagblad. Daarnaast is hij gekozen tot 'Communicatieman van het Jaar 2021' door de vakjury van Logeion.

Tijdens het congres ‘Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?’ werd het gelijknamige zakboek gelanceerd waar zowel Monuta als Namens de Familie aan heeft bijgedragen. Als sprekers op het congres werden Hans Bleijerveld en Hans Faber geïnterviewd door oud parlementair verslaggever van de NOS Ferry Mingelen. In deze podcast hoor je het interview waarin zij vragen beantwoorden als: hoe communiceer je met nabestaanden en hoe betrek je hen in de organisatie van een bijeenkomst gerelateerd aan dodelijke slachtoffers?

Podcast 5 - Het Nederlands Gebarencentrum over 'De 'vergeten' doelgroep: Doven en Slechthorenden.'

Luister hier

Sarah Muller is Docent en ontwikkelaar bij Nederlands Gebarencentrum en coördinator van de tolken Nederlandse Gebarentaal. Sarah vertelt over het belang van het inzetten van een tolk Nederlandse Gebarentaal bij crisiscommunicatie. En over hoe snel dove mensen geïsoleerd raken als zij geen volledige toegang hebben tot belangrijke informatie in een crisissituatie.

Irma Sluis tolkt tussen gesproken Nederlands, Engels en Nederlandse Gebarentaal. Zij heeft expertise in onder meer het tolken in internationale settings, congres-tolken en TV-tolken. Sinds 2022 is ze gediplomeerd coach voor tolken gebarentaal, dove mensen en andere geïnteresseerden. Daarbij geeft ze lezingen en workshops in samenwerking met dove deskundigen in het veld en is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Register Tolken Gebarentaal en schrijftolken.

Tijdens het congres ‘Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?’ werd het gelijknamige zakboek gelanceerd waar het Nederlands Gebarencentrum aan heeft meegewerkt. Als sprekers op het congres werden Sarah en Irma geïnterviewd door oud parlementair verslaggever van de NOS Ferry Mingelen. In deze podcast hoor je het interview waarin zij vragen beantwoorden als: waarom is ondertiteling bij een journaal of persconferentie niet voldoende voor doven en slechthorenden en hoe kun jij ervoor zorgen dat je als organisatie doven en slechthorenden bereikt met je communicatie zodat zij zich geen vergeten doelgroep meer voelen.

Podcast 6 - Keynote Edwin van den Berg over 'De rol van de journalist bij ramen en crises?'

Luister hier

Edwin van den Berg werkt als verslaggever bij de binnenlandredactie van het NOS Journaal. Hij heeft veel ervaring met verslaggeving van grote incidenten. En daarmee met het volgen van persbijeenkomsten bij rampen. Hij werkte eerder bij RTV Noord-Holland, het huidige NH Nieuws. Edwin begon in 2005 bij de NOS als bureauredacteur en werd daarna verslaggever.

Tijdens het congres ‘Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?’ werd het gelijknamige zakboek gelanceerd waar Edwin aan heeft meegewerkt. Als spreker op het congres praatte hij het publiek bij over onder andere de rol van een journalist tijdens rampen en crises en het belang van goede techniek en de keuze voor een locatie wanneer je een persconferentie organiseert.

Podcast 7 - Paneldiscussie met Herman Wiersema over 'De toekomst van persconferenties.'

Luister hier

Herman Wiersema is sinds september 2019 Hoofd Communicatie bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en Nationaal Crisiscentrum. Het communicatieteam vormt de basisbezetting van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie. Eerder was hij werkzaam bij gemeenten, veiligheidsregio’s en in de politiek.

Tijdens het congres ‘Hoe organiseer je een persconferentie tijdens een ramp of crisis?’ werd het gelijknamige zakboek gelanceerd waar de NCTV en het NKC aan hebben meegewerkt. Als spreker op het congres zat hij een paneldiscussie voor waarbij hij in verschillende stellingen de deelnemers van het congres aan het denken zetten. Zo werd er onder andere gediscussieerd over de vraag of een persconferentie wel de juiste vorm is voor communicatie, of we deepfakes nog kunnen voorkomen en of alle leden van de driehoek wel altijd aan tafel moeten zitten bij een persconferentie.

Sprekers

Ferry Mingelen

Dagvoorzitter

Ferry Mingelen is voormalig parlementair verslaggever en tv-presentator van de NOS. Hij werkte onder andere voor Den Haag Vandaag, NOVA, Nieuwsuur en gaf politiek commentaar bij Pauw & Witteman. Naast zijn indrukwekkende carrière was Ferry Mingelen als parlementair journalist aanwezig bij de eerste persconferentie van minister-president Piet de Jong op vrijdag 16 januari 1970.

Irma Sluis

Tolk Nederlandse Gebarentaal bij Nederlands Gebarencentrum

Irma tolkt tussen gesproken Nederlands, Engels en Nederlandse Gebarentaal. Zij heeft expertise in onder meer het tolken in internationale settings, congres-tolken en TV-tolken. Sinds 2022 is ze gediplomeerd coach voor tolken gebarentaal, dove mensen en andere geïnteresseerden. Daarbij geeft ze lezingen en workshops in samenwerking met dove deskundigen in het veld en is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Register Tolken Gebarentaal en schrijftolken.

Sarah Muller

Docent/ontwikkelaar bij Nederlands Gebarencentrum

Sarah vertelt over het belang van het inzetten van een tolk Nederlandse Gebarentaal bij crisiscommunicatie. En over hoe snel dove mensen geïsoleerd raken als zij geen volledige toegang hebben tot belangrijke informatie in een crisissituatie.

Geke van Velzen

Directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven

Geke is directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven. De stichting zet zich in voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat zijn er in Nederland zo’n 2,5 miljoen en dit aantal groeit nog steeds. Voordat Van Velzen naar Stichting Lezen en Schrijven kwam, werkte zij in New York als senior adviseur op het terrein van hoger onderwijs. Daarvoor was zij secretaris van de Hogeschool van Amsterdam en van Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte zij in de politiek en in de consultancy voor de publieke sector.

Hans

Ervaringsdeskundige taalachterstand

Als kind verhuisde het gezin waarin Hans opgroeide vaak. Daardoor ging hij naar verschillende scholen. Onder meer daardoor liep hij een taalachterstand op. Tegenwoordig helpt hij bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties om hun dienstverlening toegankelijker en hun communicatie eenvoudiger te maken. Ook wil hij met zijn verhaal andere mensen inspireren die moeite hebben met lezen en schrijven.

Edwin van den Berg

Verslaggever NOS Journaal

Edwin werkt als verslaggever bij de binnenlandredactie van het NOS Journaal. Hij heeft veel ervaring met verslaggeving van grote incidenten. En daarmee met het volgen van persbijeenkomsten bij rampen. Hij werkte eerder bij RTV Noord-Holland, het huidige NH Nieuws. Edwin begon in 2005 bij de NOS als bureauredacteur en werd daarna verslaggever.

Hans Faber

Oprichter en media-adviseur bij Namens de Familie

Namens de Familie is de hulporganisatie die slachtoffers en nabestaanden ondersteunt in de omgang met media. Hans was journalist voor onder meer de Volkskrant en Het Financiële Dagblad. Daarnaast is hij gekozen tot 'Communicatieman van het Jaar 2021' door de vakjury van Logeion.

Hans Bleijerveld

Directeur Bijzondere Uitvaarten bij Monuta

Hans geeft als directeur bij Monuta leiding aan het Team Bijzondere Uitvaarten. Dit team is speciaal opgeleid om in bijzondere situaties efficiënt en professioneel te kunnen handelen. Het team werd o.a. ingezet bij de MH17, diverse gezinsdrama’s en de uitvaarten van Burgemeester Van der Laan en Peter R. de Vries. Naast het verzorgen van uitvaarten richt het team zich ook op de organisatie van (nationale) herdenkingen, stille tochten, informatiebijeenkomsten, opvang van nabestaanden en persconferenties.

Henrik de Groot

Protocol-expert, oud-chef Protocol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Henrik was chef Kabinet burgemeester Den Haag en chef Protocol van de minister van BZK. In de laatste functie organiseerde hij de herdenkingsbijeenkomsten van de vuurwerkramp in Enschede (2000) en half jaar later die van de brand in Volendam. Zijn handboek Protocol verscheen in 2001 en is het Nederlandse standaardwerk op het terrein van de organisatie van officiële en formele ontvangsten en bijeenkomsten. Henrik is als gastdocent verbonden aan onder andere Clingendael Academy, Bestuursacademie Nederland en de EU-Academy voor Disastermanagement.

Herman Wiersema

Hoofd crisiscommunicatie bij de NCTV

Herman is sinds september 2019 Hoofd Communicatie bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en Nationaal Crisiscentrum. Het communicatieteam vormt de basisbezetting van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie. Eerder was hij werkzaam bij gemeenten, veiligheidsregio’s en in de politiek.

Wouter Jong

Docent crisiscommunicatie ISGA Universiteit Leiden

Wouter is zelfstandig adviseur crisisbeheersing en rampenbestrijding. Op dit  moment werkt hij als onderzoeker mee aan het COVID-19 rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit Leiden waar hij de vakken Crisis Communication en Learning & Accountability geeft binnen de master Crisis and Security Management. Hiervoor werkte Wouter jarenlang bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters waar hij burgemeesters ondersteunde in tijden van crisis.